Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, tel. (17) 8721182
V-ce Przewodniczący:dr hab. inż. Wojciech Rdzanek, prof. UR, tel. (17) 8721116
Skarbnik dr Krzysztof Szemela, tel. (17) 8721116 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretarz: mgr inż. Mariusz Sierżęga, mgr inż. Dominik Mazan (17) 8721152
Pełnomocnik ds. Konkursu M. Kwieka: dr hab. Henryka Czyż, prof. PRz
Pełnomocnik ds. Wystaw: mgr inż. Andrzej Leśniak
Członkowie: dr hab. inż. Adam Brański, prof. PRz, dr Tomasz Zamorski, mgr inż. Paweł Kos, mgr inż. Edyta Prędka, dr inż. Grzegorz Ilewicz