60 Otwarte Seminarium z Akustyki

Otwarte Seminarium z Akustyki (OSA) jest coroczną, największą w kraju, konferencją skupiającą od prawie sześćdziesięciu lat wszystkich polskich akustyków. Organizowane jest kolejno przez poszczególne oddziały Polskiego Towarzystwa Akustycznego - w roku 2013 przez Oddział Rzeszowski. Na konferencji prezentowane są wszystkie działy akustyki, np.: akustyka fizyczna, akustyka techniczna, akustyka środowiskowa, akustyka mowy, akustyka słuchu, akustyka muzyczna, akustyka architektoniczna, itd. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych z dziedziny akustyki, promowanie nauki oraz integracja specjalistów z różnych dziedzin. Konferencja spełnia rolę integracyjną dla środowiska akustyków polskich, co jest niezwykle istotne ze względu na interdyscyplinarny charakter akustyki, jako dziedziny wiedzy. Umożliwia to wymianę myśli, metod badawczych, możliwości aplikacyjnych stosowanych przez różnych naukowców i praktyków w różnych gałęziach akustyki.

Organizatorzy:

KOMITET AKUSTYKI Polskiej Akademii Nauk

POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE Oddział Rzeszowski

INSTYTUT FIZYKI,  INSTYTUT TECHNIKI

Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16, 35-310 Rzeszów